Què és Rotary?

Rotary és una xarxa mundial composta d’1.400.000 veïns, amics, líders i persones dedicades a solucionar problemes. Els membres de Rotary veuen un planeta en què les persones s’uneixen i prenen acció per a generar un canvi perdurable en el món, les seves comunitats i en si mateixos.

Més enllà del que Rotary signifiqui per a nosaltres, el món el coneixerà per l’obra que realitzi

Paul P. Harris

L’obra de Rotary comença amb la feina que duen a terme els propis socis, treballant infatigablement en els clubs per a resoldre els problemes de la comunitat. Rotary International, l’entitat que agrupa els clubs rotaris, i La Fundació Rotària, que atorga subvencions gràcies a les generoses donacions rebudes, recolzen la labor que compleixen a tot el món els rotaris i els nostres col·laboradors. Són els propis socis els qui lideren Rotary i impulsen la missió i els valors de la nostra organització mitjançant els càrrecs que ocupen amb responsabilitat.